Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner

Vardagsmenyn den 15 september kl. 09.00-12.00
Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

På workshopen får du konkreta tips och vi kommer spela Inflytandespelet tillsammans så att du kan ta med dig metoden till din organisation.

Föreläsare: Anna Edlund, författare av inflytandeguiden

Mer information