Kraften i samarbete

Vardagsmenyn den 12 september kl. 13:00 – 14:30

Det finns en kraft i samarbete – utan samarbete sker ingen utveckling. Hur kan en bra samarbetsprocess se ut och vilka resultat är möjliga att uppnå om så sker?

I Malmö finns FRISKUS-gruppen (Fritid, Social & Kulturell Samverkan), som är en samarbetsmodell som började som ett Arvsfondsprojekt 2005. Denna modell blev även föregångare till andra kommuner i landet och har omnämnts i publikationer hos både Barnombudsmannen och Socialdepartementet. Modellen bygger på samarbete och samverkan mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer för att lösa ett samhällsproblem tillsammans.

Jan Bengtsson, Verksamhets- och kanslichef på HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö) var med redan från start och byggde upp modellen. Under sin föreläsning om ”Kraften i Samarbete” kommer Jan att relatera till FRISKUS-modellen för att på ett praktiskt sätt kunna beskriva vikten av samarbete och samverkan.

Vilka erfarenheter har man gjort kring samarbete i denna modell, som andra kan ha glädje av?
Hur har det fungerat att samarbeta med offentliga aktörer som idéburen organisation?

Föreläsare: Jan Bengtsson, verksamhets- och kanslichef på HISO

Mer information och anmälan