Infomöte med Maktsalongen

Är du en ung kvinna som är eller vill bli ledare i en ideell organisation eller rörelse?
Vill du lära dig mer om praktiskt systerskap, nätverka med andra unga kvinnor och få praktiska verktyg för hur du kan ta och behålla makt? Då är Maktmötet till för just dig!

Infomöte med Maktsalongen
Plats: Nobelvägen 21
Datum: 12 juni 2018
Tid: kl.11:30 – 13:00
Vegetarisk lunch serveras till de som anmält sig

Anmälan till infomöte – Maktsalongen

Om Maktmötet läs mer på http://maktsalongen.se/maktmotet/
Om du vill, kan du anmäl dig direkt på http://maktsalongen.se/anmalan-maktmotet/

Malmötimmen Kansliet för hållbar utveckling

Måndagen den 11 juni kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:

Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling, presenterar vad Malmö stad gör inom hållbara och globala Malmö. Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor.

Kansliet för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

Det är på den lokala nivån i städerna som förändringarna sker, här påverkar vi små och stora Malmöbors och våra besökares vardag. Varje dag. Det är därför vi i Malmö stad gör de globala målen till lokala. För att vi vill vara med att skapa ett hållbart Malmö och en hållbar värld. Malmö stad vill inte skapa ensam förändring utan tillsammans med alla sektorer. Vad kan vi göra tillsammans staden och det civila samhället?

Mer information och anmälan

Malmötimmen Funktionsstödsförvaltningen

Måndagen den 7 maj kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:
Nidal Aish från Funktionsstödsförvaltningen presenterar förvaltningens målgrupper, huvuduppdrag och arbetsområde.
Nidal kommer även att ge två exempel om samverkan med och stöd till organisationer som verkar inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har bjudit organisationer på dialog under mars 2017 dvs. innan den startades 1 maj. Målet är att arbeta fram en struktur för en långsiktig hållbar samverkan mellan funktionsstödsförvaltningen och idéburna organisationer och Malmöbor. Tiotals organisationer anslöt sig till en arbetsgrupp tillsammans med förvaltningens representanter.

Ett annat exempel är verksamheten Organisationsstöd. Målet inom funktionsnedsättningsområdet är att stödja organisationer vars verksamhet utgör ett komplement och eller alternativ till kommunens egen verksamhet samt stöd till opinionsbildningsinsatser. Stödet omfattar medel som beviljas årligen till sökande organisationer.

Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Mer information och anmälan

Malmötimmen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Måndagen den 9 april kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag och samarbete med idéburen sektor i Malmö
Matilda Padoan och Mimmi Olsson är tjänstepersoner på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Under timmen berättar de om Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag och ger exempel på hur förvaltningen samarbetar med idéburen sektor i Malmö. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och ge förslag på hur samarbetet med förvaltningen kan utvecklas.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Mer information och anmälan

Nominera till Malmö Ideellas priser 2017

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation har instiftat tre priser för att uppmärksamma aktörer som tillfört något alldeles extra för den idéburna sektorn i Malmö.

Nominering sker senast 25 mars via detta webformulär:
https://docs.google.com/forms/d/1xoVaqxQ39ncGCt_N1ZsL-KW_Y4iea8GUdQmpCW-fato

Juryn kommer att offentliggöra vinnaren senast 4 april. Priserna delas ut vid Malmös föreningsgala den 4 maj. Frågor sker via info@mip.org.se

Årets föreningsinsats för Malmö
Priset ”Årets föreningsinsats för Malmö” tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året 2017 bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt. Prissumman är 10.000 kronor.

Årets nya förening
Priset ”Årets nya förening” tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret 2017 utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang. Prissumman är 5.000 kronor.

Årets insats för Malmös idéburna sektor
Priset ”Årets insats för Malmös idéburna sektor” tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson, politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året 2017. Prissumman är 5.000 kronor som kan överlämnas till vinnarens val av välgörande organisation.

Malmötimmen Stadskontoret, välfärdsavdelningen

Måndag 12 mars kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Dagens innehåll:
Stadskontoret, välfärdsavdelningen presenteras av Tom Roodro

Tom Roodro är tjänsteperson på stadskontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning. Tom kommer att ge en översiktlig bild av stadskontorets ansvarsområden. I fokus är de uppdrag som handlar om samverkan med idéburen sektor, däribland en revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar.

Mer information och anmälan

Inkludera fler i föreningslivet

Den 9 mars kl. 09:00 – 16:00

En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler!

Vem är välkommen i er förening? Som förening väljer vi själva vilka som är välkomna i vår förening. Men det är viktigt att detta val är medvetet!

Volontärbyrån har under flera år arbetat med att identifiera vad som kan verka exkluderande och hur man som förening kan arbeta för att undanröja hinder för människors engagemang. Utbildningen utgår från vår handbok “Att inkludera fler i föreningslivet” och blandar teori och praktik. Som deltagare får du en introduktion i normer och normkritik relaterat till föreningslivet.

Ur innehållet:

  • Grunder i normer och normkritik – Hur skapas och upprättas normer?
  • Varför mångfald? – Vad innebär mångfald för er? Vilken mångfald vill ni ha i er förening och varför är det bra med mångfald?
  • Inkludera fler – Hur kan ni jobba för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening?
  • Rekrytering ur ett mångfaldspersperktiv

Praktisk information
När: Fredag 9 mars 2018, kl. 09:00-16:00
Plats: Nobelvägen 21 i Malmö
Deltagare: Ideella organisationer/föreningar/stiftelser/trossamfund med verksamhet i Skåne. Max två deltagare från varje organisation
Pris: Kostnadsfri tack vare samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.
Anmälan: Senast 1 mars 2018. Klicka här!
Frågor? Kontakta Emelie Edin, 070-700 39 30 eller emelie.edin@volontarbyran.org

Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Medskapande workshop om motivation i ideellt engagemang

Den 8 mars kl. 16:00 – 18:00

Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt?
Vad är det som motiverar dem?

Under denna medskapande workshop på två timmar ges du och din organisation tid att diskutera och reflektera över motivation i ideellt engagemang. Hur kan vi vi vår organisation skapa de bästa förutsättningarna för att volontärer ska trivas?

Fokus för workshopen är erfarenhetsutbyte och gemensamma samtal utifrån ämnet motivation. Var med och skapa en inspirerande eftermiddag där du kan skapa nya kontakter och utbyta idéer med andra ideella organisationer!

Praktisk information
När: Torsdag 8 mars 2018, kl. 16:00-18:00
Plats: Nobelvägen 21 i Malmö
Deltagare: Ideella organisationer/föreningar/stiftelser/trossamfund med verksamhet i Skåne. Max två deltagare från varje organisation
Pris: Kostnadsfri tack vare samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.
Anmälan: Senast 1 mars 2018. Klicka här!
Frågor? Kontakta Emelie Edin, 070-700 39 30 eller emelie.edin@volontarbyran.org

Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.

Malmötimmen Miljöförvaltningen

Måndagen den 12 februari kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet.

Dagens innehåll presenteras av Miljöförvaltningen.
”Så arbetar Malmö stad med hållbar och klimatsmart mat”.
Gunilla Andersson, projektledare
”Malmö Fairtrade City – schysst och etiskt konsumtion. Ditt val gör skillnad!”
Emma Börjesson, projektledare
”Så jobbar Malmö Stads konsumentrådgivare med konsument- och hållbarhetsfrågor i stadens skolor”.
Henrik Engbladh och Nana Christensen, konsumentrådgivare.

Mer information och anmälan

Lanseringsworkshop med Maxa mötet 31 januari

Maxa Mötet lanseras i Malmö innan alla årsmöten börjar. Maxa Mötet vill ge föreningar pepp och idéer för att fler ska vilja och våga använda sin röst under årsmötet. Tillsammans med författaren Jill Johansson Vennelin går vi igenom boken Maxa Mötet som ges ut av Trinambai.

Vi erbjuder 2 lanseringsworkshop på samma dag:

För anställda i förening
31 januari kl. 14:00-15:30
Anmälan: senast den 29 januari på följande länk:
https://simplesignup.se/private_event/123182/247d57886f
Mer information: https://kcmalmo.se/event/lanseringsworkshop-med-maxa-motet/

För ideella i förening
31 januari kl. 16:30-18:00
Anmälan: senast den 29 januari på följande länk:
https://simplesignup.se/private_event/123186/a3e422fc1b
Mer information: https://kcmalmo.se/event/lanseringsworkshop-med-maxa-motet-2/