Nytt tillfälle för vår webbutbildning

Webbinarie: Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara? med Charlotte Ovesson
Tillgängligt från den 21 maj till den 27 maj
Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.

Mer information och anmälan

En webbutbildning är en online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen. Det är enkelt att delta. Du laddar ner programmet, väljer var, hur och med vem du vill gå utbildningen, loggar in på anvisade länk, och kör igång. Vi ser den som en del av alla våra andra utbildningar på Kompetenscenter Malmö, med möjligheten att erbjuda fler att delta undan hinder för tid eller plats.

Frukostmöte Kommunikatörer

KC Malmö bjuder in dig som arbetar med kommunikation till en träff den 28 maj kl. 09:00-10:30.

Rollen som kommunikatör kan spänna över många områden och olika arbetsuppgifter.
KC Malmö har som ambition att bidra till ökad kunskap och kompetens för denna viktiga grupp. Eftersom kommunikatörsrollen är väldigt olik beroende på i vilket sammanhang man verkar måste vi hitta former och innehåll med hjälp av sektorns kommunikatörer.

Vi har bjudit in Alexandra Bylund som föreläsare.

Alexandra äger och driver den digitala byrån Mama Said Media och är expert på digital kommunikation och sociala medier. Hon älskar allt som har med kommunikation att göra och brukar föreläsa i ämnet. På Mama Said Media arbetar Alexandra och hennes kollegor med sociala medier, podcasts, videos, content marketing, Facebook-annonsering och Influencer marketing. Alexandra kommer att prata om Facebook och den nya, omtalade algoritmen och hur vi kan jobba nu anpassat utifrån den.

Mer information och anmälan

Nu startar vi webbutbildning

En webbutbildning är en online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen. Det är enkelt att delta. Du laddar ner programmet, väljer var, hur och med vem du vill gå utbildningen, loggar in på anvisade länk, och kör igång. Vi ser den som en del av alla våra andra utbildningar på Kompetenscenter Malmö, med möjligheten att erbjuda fler att delta undan hinder för tid eller plats.

Vi börjar med webbinariet Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara?
Tillgängligt från den 21 april till den 29 april
Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.

Mer information och anmälan

Hassela Included – att förebygga diskriminering med ett intersektionellt perspektiv

Vardagsmenyn den 9 maj kl. 09:00 – 12:00

Föreläsning, workshops, övningar och diskussion om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.
Vad är diskriminering? Hur kommer det sig att diskriminering finns och varför drabbas inte alla på samma sätt? Och framförallt, hur kan vi i våra olika roller i våra organisationer, föreningar eller arbetsplatser förebygga och förhindra det? Under förmiddagen svarar vi på följande frågor genom kunskapsutbyte, övningar, workshops och diskussion för att belysa diskriminerande och begränsande normer och strukturer och möjliggöra en mer inkluderande miljö på de platser vi är verksamma.

Hassela Included är ett projekt som syftar till att jobba förebyggande mot diskriminering genom att stötta personal på arbetsplatser där unga och unga vuxna berörs med kompetensutveckling, i form av interaktiva föreläsningar, workshops, övningar och diskussion, om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv. Projektets mål är att skapa mer kompetenta välkomnande arbetsmiljöer för Hasselas primära målgrupp, dvs unga och unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreläsare: Agneta Khan, projektmedarbetare inom projektet Hassela Included

Mer information och anmälan

InDesign grundkurs

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Vi utgår från praktiska designuppgifter som vi tillsammans arbetar med.
Inga förkunskaper om programmet krävs, dock är datorvana ett krav.
Kursen äger rum i en datasal vilket innebär att det inte krävs egna datorer eller programvaror.

Utbildningen är på 5 tillfällen och du förväntas deltaga vid samtliga kurstillfällen.

Fredag 20 april kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 26 april kl. 09:00 – 12:00
Fredag 18 maj kl. 09:00 – 12:00
Fredag 25 maj kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 31 maj kl. 09:00 – 12:00

Målgrupp: Föreningsanställda i våra medskaparföreningar. I mån av plats kan även andra beredas plats.

Mer information och anmälan

Inflytandeguiden fördjupas – konkreta metoder för att öka inflytandet

Vardagsmenyn den 11 april kl. 10:00 – 12:00

Tycker du att demokrati är viktigt? Vill du veta hur du kan öka inflytandet i din organisation? Eller fördjupa dig i Inflytandeguiden sen du senast deltog på en workshop om Inflytandeguiden? Har din organisation kört fast i något spår på vägen? Eller kanske inte riktigt kommit igång med en inflytandeprocess? Ja, då vill du absolut delta på denna workshop!

Workshopen riktar sig både till dig som deltagit på en workshop innan och till dig som är ny för Inflytandeguiden. Under workshopen kommer ni att lära av varandras arbete med inflytande, gå in på djupet och ta ett steg till ett ökat inflytandearbete hos just din organisation.

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk.

Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

På workshopen får du konkreta tips och vägledning i den fördjupade processen. Du lär dig hur du kan ta metoden vidare till din organisation och leda ett inflytandearbete.

Spelet kommer visas upp och ni får veta hur det fungerar, sen går vi vidare och dyker in i resterande material. Workshopen passar alltså både för dig som deltagit innan och för dig som är ny.

Föreläsare: Anna Edlund, författare av inflytandeguiden

Mer information och anmälan

Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring

Välkommen till en livestreaming från en halvdagskonferens om kartläggningar över civilsamhället den 20:e mars kl. 10-13.

Plats för livestreamingen är Nobelvägen 21. I anslutning till detta bjuder vi på en lättare lunch, som i grunden blir vegetarisk. Därför behöver vi få information om det är något vi behöver tänka på kring det.

Anmälan sker till Mikael Johansson, mikael@mip.org.se, 0729-99 83 77 senast 14/3.

Din verksamhet är en del av den stora svenska idéburna sektorn, med dess myller av föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser. En sektor som fyller många viktiga funktioner i samhället.

Men det saknas ofta överblick av dess omfattning och betydelse både i den offentliga och idéburna sektorn. Genom att tillvarata sektorernas unika värden skapas förutsättningar för alla att bidra i samhällsbygget. Idéburna mervärden handlar om sektorns demokratiska organisering, dess icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget och småskaligheten.

Mer information

Fördjupad omvärldsanalys – två tillfällen

Onsdag 21 mars kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 17 maj kl. 09:00 – 12:00

Dessa tillfällen bygger vidare på den mer övergripande presentationen av omvärldsanalys och omvärldsanalytiska arbetssätt som har getts under föregående terminer.

Vi kommer nu att gå närmare in på din egen organisation och tillsammans undersöka hur organisationens behov och resurser kan komma till uttryck i en plan för omvärldsanalys.

I detta steg av lärandet om omvärldsanalys är det extra viktigt med kontinuitet, och därför ber vi er boka in och anmäla er till båda tillfällena. En klar fördel är också om ni kan delta med flera personer från samma organisation/förening. Detta eftersom ni bör vara flera som diskuterar, bidrar med olika perspektiv och kan dela lärprocessen tillsammans.

Målgruppen är tidigare deltagare i omvärldsanalys

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information

Lärkonferens 9 mars

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangeras en lärkonferens med det övergripande temat social innovation. Den 9 mars samlas vi för att under en heldag analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige.

KC Malmö bjuder in medskaparnas verksamhetsledare eller projektledare, så att vi gemensamt kan uppleva lärkonferensen.
Vi åker tåg tillsammans och möjlighet till gemensam närvaro under konferensen finns.
Vi hoppas att vi blir en grupp på 10 personer från medskaparna. Allt är kostnadsfritt inkl. resan. Under resan har vi ”vår egen tid”.

Anmäl dig senast den 5 mars på följande länk:
https://simplesignup.se/private_event/128328/0d1faeb541

Frågor till ivar.scotte@kcmalmo.se

Den 9 mars går tåget från Malmö C kl 08.31. Hemkomst Malmö C kl 16.31.

Temat för i år är att presentera och diskutera de verktyg och metoder som vi utvecklat för att bredda den palett av stöd och de arbetssätt som finns för social innovation. Fokus kommer att vara på HUR vi får social innovation att hända och växa och hur vi kan bygga strukturer som stödjer denna utveckling. Ta del av hur man kan arbeta med designlabb eller science shops, hur man etablerar en nod som struktur för samverkan eller hur en process för ett positionspapper kan vara nyckel till framgångsrikt samskapande.

Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i Kristianstad

Arrangören bjuder på konferens och lunch.

Program
se inbjudan: Lärkonferens 9 mars

Mer information

GDPR för Malmös föreningar

Vardagsmenyn den 7 mars kl. 14:00-16:00 eller kl. 17:30-19:00

GDPR (EU:s dataskyddsförordning), börjar tillämpas den 25 maj 2018. Vad detta kommer att innebära rent juridiskt och praktiskt för föreningslivet kommer vi att gå igenom på ett generellt och schematiskt sätt.
Idéburen sektor består av olika verksamheter med väldigt olika inriktningar. Detta, plus att alla praktiska tillämpningar ännu inte är klara, gör att målsättningen inte är att ge ”alla svar” på de specifika frågeställningar som kan finnas. Dock ges den plattform som man lägga.

Föreläsare:
Monica Lysholm, jurist, vd IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Vi erbjuder två tillfällen den 7 mars med samma innehåll.

kl. 14:00-16:00
Mer information och anmälan

kl. 17:30-19:00
Mer information och anmälan